Apunts d’Agricultura: Anàlisi de l´estat de la maduresa fisiològica de les varietats de panís de cicle curt

A la finca demostrativa d’ASG a Foradada, Segarra Garrigues, després de recol·lectar l’ordi al mes de juny, es van sembrar, a finals del mateix mes, diferents varietats de cicle curt de panís (de 290 a 350). Això vol dir que aquests panissos solen assolir la maduresa fisiològica en poc més d’uns 130 dies, amb petites diferències segons la varietat

Una varietat aconsegueix la maduresa fisiològica quan acumula els graus per dia que li corresponguin, és a dir, si una varietat necessita acumular 1860, el temps de maduració dependrà de la temperatura diària fins a obtenir el total.

A continuació presentem els vídeos realitzats per ASG amb entrevistes de Xavier Petit als representants de les marques KWS (03/11/16), Euralis (03/11/16) i DuPont Pioneer (11/10/16).