Apunts d’Agricultura: creixement del panís al Segarra-Garrigues

Vídeo on es mostren les tasques de verificació del correcte desenvolupament del panís a Foradada: les condicions d’humitat del sòl, nitrogenació, etc.

Por Xavier Petit (ASG)