ASG s’adhereix a la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible ESDW

L’activitat que es durà a terme durant la setmana serà la «Divulgació i promoció de la Xarxa de Control Telemàtic del Sistema de Reg del Segarra Garrigues»

Concretament es farà una sessió de treball el dia 1 de juny destinada als representants dels regants del Segarra Garrigues amb l’objectiu de promoure l’ús de les tecnologies mòbils i Internet per a millorar la sostenibilitat de les seves instal·lacions de reg.

ASG proporciona als regants una Xarxa de Control per a gestionar telemàticament la infraestructura hidràulica, la qual cosa permet un estalvi energètic, un estalvi d’aigua, així com un control en tot moment del procés de regadiu.

Es pot trobar més informació de la setmana en europea i de la Generalitat en:

http://www.esdw.eu/

http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/setmana-europea-del-desenvolupament-sostenible

http://cads.gencat.cat/web/.content/*Documents/*Noticies/2016/*ODS-en-*catala-*text-web.pdf

El registre de la nostra activitat en:

http://www.esdw.eu/country/spain/

Documentació completa que serà lliurada als participants (PDF descarregable)