Els preus de l’aigua de 2016 pràcticament no canvien respecte de l’any anterior