22 de desembre, bombament de 9 a 17h

Les comportes dels hidrants estan tancades, així que si algú necessités l’aigua (a part de qui ens ho ha sol·licitat) ens ho haurà de dir el dia 21 abans de les 19h.