Bombament de Cubells: Abril

Es donarà aigua diàriament de 22h a 9h del dia següent.