Bombament de Cubells: maig

El mes de juny continuem amb el bombament de 6 dies per setmana i 11 hores al dia. De dilluns a dissabte, de 22h a 9h del dia següent.

Si s’han d’ampliar dies/hores, ho heu de comunicar amb antelació.