Bombament de Cubells (Novembre)

Adjuntem el calendari de novembre. Cal tindre en compte que els hidrants poden estar desaiguats, per la qual cosa si es vol regar aquests dies, s’ha de fer una sol·licitud i fer-ho amb temps per ficar el comptador en càrrega.

Adjuntem el calendari de bombament de Cubells del mes de setembre.

El bombament serà de les 21 a les 13h. (13 hores/dia).