Obra sector 13

Dades i estat de l’obra S13-XSMD.D1-17.

sector 13