Aprovada la tarifa de l’aigua per a la campanya 2014

La Comissió de Seguiment de l’Explotació, en data 23 de Maig de 2014, ha aprovado les tarifes vigents per a l’aigua, en el Sistema Segarra-Garrigues, per a la present campanya 2014.

Cal destacar que per a aquesta campanya el preu per metre cúbic ha baixat un 0,6% en relació al preu de l’any 2013.

€/m3

€/ha

113,53 6500
Opció 1 0,0990 98,05 3500
87,73 1500
Opció 2 0,0825 186,81

€/m3

€/granja

Granja 0,2888 103,21