ASG

Últimes notícies

A la finca demostrativa d’ASG a Foradada, Segarra Garrigues, després de recol·lectar l’ordi al mes de juny, es van sembrar, a finals del mateix mes, diferents varietats de cicle curt de panís (de 290 a 350). Això vol dir que aquests panissos solen assolir la maduresa fisiològica en poc més d’uns 130 dies, amb petites diferències segons la varietat.  

El panís sembrat al mes de juliol no ha arribat a la maduresa fisiològica abans de les possibles gelades. La planta trinxada s'ensitja per a farratge fresc.
Ho expliquen en el vídeo: Xavier Petit, ASG;  i Jaume Lloveras, catedràtic de la UdL.

Mònica Cairó de Comercial Perera fa la descripció de les característiques i condicions de la planta de la finca de Cubells al moment de la sega. 

Xavier Petit d'ASG fa unes observacions tècniques del procés de la sega amb la màquina recol·lectora.

 

Vídeo: Xavi Petit, ASG

Plaga, tractament i control del Saltiró (Psylliodes chrysocefala) a la colza degut a les altes temperatures d'octubre. 
Finca demostrativa a Agramunt, Segarra Grarrigues.

Xavier Petit, ASG

Vídeo que presenta l'estat de desenvolupament de diverses varietats de panís a Foradada, Segarra Garrigues.
Xavier Petit, ASG

Aquest sistema és més eficient que l'aplicació tradicional en vano donat que es volatilitza molt menys i, per tant, no genera tantes olors. El preu és de 2€/m3

Video de Xavier Petit on es mostra la màquina i l'entrevista a Josep Guixé.

S’han localitzat 4 sitges ibèriques en la rasa d'un nou ramal del canal Segarra Garrigues en la zona del jaciment de Teuladells, conegut per troballes en superfície del segle II i I aC i també baixmedievals (relacionables amb l'antic Priorat de Sta Maria de Teuladells). Les estructures, d'uns 2 m de diàmetre i una fondària d'1,5 m sota la superfície actual, permeten observar alguns materials ibèrics (àmfora, gerres de pasta bicolor, una fusaiola).

La sembradora és d'alimentació neumàtica que posa 45 llavors/m2 per obtenir entre 35 i 40 plantes. 
Seguidament s'aplica l'herbicida de pre-emergència i insecticida, i es rega.
S'espera una collita de 3,5 ó 4 tones.

A partir de l’experiència positiva en reg soterrat de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte.

Vídeo on es mostren les tasques de verificació del correcte desenvolupament del panís a Foradada: les condicions d'humitat del sòl, nitrogenació, etc.

Per Xavier Petit (ASG)

Avisos

Avisos

Informació d’interès sobre el funcionament de la xarxa de reg
Busques finques?

Busques finques?

Informació i assessorament sobre els arrendaments de finques, tant de regadiu, com de secà en zones ZEPA.
ASG Web del regant
Accés a la Web del regant
Supervisió de les explotacions de reg, previsions i informació
block-hh-2
Informació per municipi
block-hh-3
Assessorament transformació regadiu
Coneix els avantatges de la transformació de secà a regadiu
block-hh-4
Estat actual del projecte
Informació sobre el desenvolupament del Segarra Garrigues en els diferents sectors