ASG

Últimes notícies

Mantenim el bombament diari el juliol fins dilluns dia 1 d’agost, de 21h a 10h del dia següent.

Si la previsió és continuar regant diàriament a l’agost, digueu-ho a finals de mes per tal de programar-ho.

Aquests són dies intensos per al conreu de cereals. A les finques demostratives d’ASG s’ha fet la sega de l’ordi i la immediata sembra del panís; també s’ha recolectat la colza i també s’hi ha sembrat panís sobre el rostoll de la colza (fent la doble collita anual).

El passat dimarts 14 de juny es va realitzar una jornada tècnica de camp a Ribelles i Barbens. Es van visitar diferents finques demostratives on s’han implantat conreus que poden ser bones alternatives en regadiu al Sistema Segarra- Garrigues.

Publiquem un document que descriu la regulació administrativa existent per a la gestió de les basses de reg.

Objectiu: Seguiment de l’evolució del reg a la parcel.la d’ASG (2.42 Ha) de reg enterrat amb cultiu de panís a la zona d’Agramunt. Sector 3 

Col·laboració: AGS, LAB FERRER, Oficina del Regant, EA Tàrrega 

Avisos

Avisos

Informació d’interès sobre el funcionament de la xarxa de reg
Busques finques?

Busques finques?

Informació i assessorament sobre els arrendaments de finques, tant de regadiu, com de secà en zones ZEPA.
ASG Web del regant
Accés a la Web del regant
Supervisió de les explotacions de reg, previsions i informació
block-hh-2
Informació per municipi
block-hh-3
Assessorament transformació regadiu
Coneix els avantatges de la transformació de secà a regadiu
block-hh-4
Estat actual del projecte
Informació sobre el desenvolupament del Segarra Garrigues en els diferents sectors