Zona Norte Segarra- Garrigues

Necesidades semanales de agua de los cultivos más habituales (l/m²)

Zona Norte Segarra- Garrigues

Necesidades semanales de agua de los cultivos más habituales (l/m²)

Zona Sur Segarra- Garrigues

Necesidades semanales de agua de los cultivos más habituales (l/m²)

Recomanacions de Ruralcat pels cultius i sistemes de reg més habituals i que per qualsevol dubte s’han d’adreçar a l’Oficina del Regant.