ASG

Esteu aquí

Troballes arqueològiques al Segarra Garrigues

S’han localitzat 4 sitges ibèriques en la rasa d'un nou ramal del canal Segarra Garrigues en la zona del jaciment de Teuladells, conegut per troballes en superfície del segle II i I aC i també baixmedievals (relacionables amb l'antic Priorat de Sta Maria de Teuladells). Les estructures, d'uns 2 m de diàmetre i una fondària d'1,5 m sota la superfície actual, permeten observar alguns materials ibèrics (àmfora, gerres de pasta bicolor, una fusaiola).

El nostre assessor Xavier Esteve, de l’empresa Triade ha retolat les fotos per ajudar a entendre-les millor i ens explica: “Una sitja és una estructura subterrània amb forma d’ampolla (boca petita i espai interior gran) per emmagatzemar-hi cereals que s’utilitza des del neolític. Un cop es deixen de fer servir per aquesta funció es converteixen en escombreres, de manera que normalment el farcit són terra i pedres entre les que trobem cendres, ceràmiques, restes de menjar, etc.”

Un cop analitzada la troballa per part del servei d’arqueologia de la Generalitat s’ha decidit ampliar l’excavació per poder documentar-la millor i trobar elements d’interès que permetin datar amb més exactitud aquestes sitges. 

Aquesta ampliació no interfereix amb el ritme de l’obra, ja que l’excavació s’amplia fora de l’àmbit de la rasa.

Carme Bernat, ASG

Enllaç a la documentació

Afegeix comentari

Cos de la noticia: 

S’han localitzat 4 sitges ibèriques en la rasa d'un nou ramal del canal Segarra Garrigues en la zona del jaciment de Teuladells, conegut per troballes en superfície del segle II i I aC i també baixmedievals (relacionables amb l'antic Priorat de Sta Maria de Teuladells). Les estructures, d'uns 2 m de diàmetre i una fondària d'1,5 m sota la superfície actual, permeten observar alguns materials ibèrics (àmfora, gerres de pasta bicolor, una fusaiola).

El nostre assessor Xavier Esteve, de l’empresa Triade ha retolat les fotos per ajudar a entendre-les millor i ens explica: “Una sitja és una estructura subterrània amb forma d’ampolla (boca petita i espai interior gran) per emmagatzemar-hi cereals que s’utilitza des del neolític. Un cop es deixen de fer servir per aquesta funció es converteixen en escombreres, de manera que normalment el farcit són terra i pedres entre les que trobem cendres, ceràmiques, restes de menjar, etc.”

Un cop analitzada la troballa per part del servei d’arqueologia de la Generalitat s’ha decidit ampliar l’excavació per poder documentar-la millor i trobar elements d’interès que permetin datar amb més exactitud aquestes sitges. 

Aquesta ampliació no interfereix amb el ritme de l’obra, ja que l’excavació s’amplia fora de l’àmbit de la rasa.

Carme Bernat, ASG

Enllaç a la documentació

Categoria:

Imatge: 

Agricultura