ASG

Esteu aquí

Reg a baixa pressió. Reg soterrat. (DAFO)

A partir de l’experiència positiva en reg soterrat de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte:

 

FORTALESES

 • Sistema de  reg a baixa pressió. Només cal garantir que la canonada treballi en el rang establert pel fabricant (entre 2,2 i 0.4 atm).

 • Les tasques de manteniment del reg durant la campanya disminueixen molt comparat amb una aspersió.

 • Comoditat per regar a qualsevol hora del dia.

 • Reg d’alta eficiència. Estalvi d’aigua i d’adob fertirrigat.

 • Augmenta la relació superfície sembrada/superfície de la finca si es compara amb l’aspersió.

 

DEBILITATS

 • Cal aplicar CIÈNCIA que garanteixi que la solució adoptada (canonada escollida) regarà tota la zona desitjada.

 • Garantir la germinació i naixença de les llavors de cereals d’estiu. Que l’aigua arribi a la superfície.

 • L’obra ha d’estar perfectament executada amb material de qualitat i injectat amb GPS.

 • Es necessita un control per confirmar que l’aigua programada ha estat aplicada.

 • No apte per finques amb sòls superficials i poc uniformes en textura.

 • Vigilar MOLT a compactar el sòl per les tasques que s’hi desenvolupin.

 • Un cost superior a l’aspersió.

 • Difícil de saber la vida útil de la canonada segons el gruix.

 

OPORTUNITATS

 • En  cas d’us generalitzat en una zona de reg, pot abaratir el cost energètic de la xarxa de distribució on calgui bombejar contra la mateixa xarxa.

 • En  cas d’us generalitzat en una zona de reg, al poder regar durant 24 hores es pot disminuir la dotació a hidrant pot abaratir la xarxa de distribució i l’obra en el seu conjunt.

 • És un reg amb més garantia en cas de restriccions d’aigua en la zona de reg.

 • Menor incidència de males herbes ja que els primers cm del sòl estan secs en un marc cada vegada més restrictiu de productes fitosanitaris.

 • Major rendiment en la realització de tasques a la finca.

 

AMENACES

 • No hi ha possibilitat de fer tractament fitosanitaris via aigua (excepte sistèmics).

 • Es poden potenciar algunes plagues que s’eviten al mullar les fulles.

 • En cas que la injecció no s’hagi fet en GPS es difícil lluitar contra la compactació del sòl.

 • El rosegadors i senglars poden arribar a ser un problema com en altres sistemes de reg.

Enllaç a la presentació

Afegeix comentari

Cos de la noticia: 

A partir de l’experiència positiva en reg soterrat de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte:

 

FORTALESES

 • Sistema de  reg a baixa pressió. Només cal garantir que la canonada treballi en el rang establert pel fabricant (entre 2,2 i 0.4 atm).

 • Les tasques de manteniment del reg durant la campanya disminueixen molt comparat amb una aspersió.

 • Comoditat per regar a qualsevol hora del dia.

 • Reg d’alta eficiència. Estalvi d’aigua i d’adob fertirrigat.

 • Augmenta la relació superfície sembrada/superfície de la finca si es compara amb l’aspersió.

 

DEBILITATS

 • Cal aplicar CIÈNCIA que garanteixi que la solució adoptada (canonada escollida) regarà tota la zona desitjada.

 • Garantir la germinació i naixença de les llavors de cereals d’estiu. Que l’aigua arribi a la superfície.

 • L’obra ha d’estar perfectament executada amb material de qualitat i injectat amb GPS.

 • Es necessita un control per confirmar que l’aigua programada ha estat aplicada.

 • No apte per finques amb sòls superficials i poc uniformes en textura.

 • Vigilar MOLT a compactar el sòl per les tasques que s’hi desenvolupin.

 • Un cost superior a l’aspersió.

 • Difícil de saber la vida útil de la canonada segons el gruix.

 

OPORTUNITATS

 • En  cas d’us generalitzat en una zona de reg, pot abaratir el cost energètic de la xarxa de distribució on calgui bombejar contra la mateixa xarxa.

 • En  cas d’us generalitzat en una zona de reg, al poder regar durant 24 hores es pot disminuir la dotació a hidrant pot abaratir la xarxa de distribució i l’obra en el seu conjunt.

 • És un reg amb més garantia en cas de restriccions d’aigua en la zona de reg.

 • Menor incidència de males herbes ja que els primers cm del sòl estan secs en un marc cada vegada més restrictiu de productes fitosanitaris.

 • Major rendiment en la realització de tasques a la finca.

 

AMENACES

 • No hi ha possibilitat de fer tractament fitosanitaris via aigua (excepte sistèmics).

 • Es poden potenciar algunes plagues que s’eviten al mullar les fulles.

 • En cas que la injecció no s’hagi fet en GPS es difícil lluitar contra la compactació del sòl.

 • El rosegadors i senglars poden arribar a ser un problema com en altres sistemes de reg.

Enllaç a la presentació

Categoria:

Imatge: 

Agricultura