ASG

Esteu aquí

Noticies Agricultura

Plaga, tractament i control del Saltiró (Psylliodes chrysocefala) a la colza degut a les altes temperatures d'octubre. 
Finca demostrativa a Agramunt, Segarra Grarrigues.

Xavier Petit, ASG

Vídeo que presenta l'estat de desenvolupament de diverses varietats de panís a Foradada, Segarra Garrigues.
Xavier Petit, ASG

Aquest sistema és més eficient que l'aplicació tradicional en vano donat que es volatilitza molt menys i, per tant, no genera tantes olors. El preu és de 2€/m3

Video de Xavier Petit on es mostra la màquina i l'entrevista a Josep Guixé.

La sembradora és d'alimentació neumàtica que posa 45 llavors/m2 per obtenir entre 35 i 40 plantes. 
Seguidament s'aplica l'herbicida de pre-emergència i insecticida, i es rega.
S'espera una collita de 3,5 ó 4 tones.

A partir de l’experiència positiva en reg soterrat de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte.

Vídeo on es mostren les tasques de verificació del correcte desenvolupament del panís a Foradada: les condicions d'humitat del sòl, nitrogenació, etc.

Per Xavier Petit (ASG)

Pàgines