Vilanova de l’Aguda  

Situació: Finca que no rega

Actualment tota la zona regable té accés a l’aigua, tot i que la zona afectada per la ZEPA té associats uns condicionants agronòmics.

Si vols posar la teva finca en reg, informació de cultius o possibilitats d’arrendament pots trobar informació aquí o bé posant-te en contacte amb el Departament de Territori.

També pot ser d’interès la informació sobre les finques demostratives.

Mitjançant acord de la Junta General de la Comunitat, adoptat en la sessió de 28 de maig de 2011, es varen aprovar uns recàrrecs del 10, 20 i 30% sobre els imports corresponents a la tarifa de servei de finques situades en sectors de reg que ja porten en servei més de dues campanyes i els seus propietaris encara no han signat el conveni d’adhesió al regadiu. En el seu cas, i d’any en any, la data fixada per l’entrada en vigor d’aquests recàrrecs, serà el dia 1 de novembre i s’aplicarà automàticament.

Al sector 1 ja s’aplica el recàrrec màxim del 30%.

SECTOR PIS 1ª CAMPANYA REG DATA RECÀRREC PRÒXIM RECÀRREC
1 C 2010 1-NOV-2014 30%