Penelles 

Situació: Finca que no rega (Sense dades)