Agramunt

Situació: Finca que no rega

Actualment tota la zona regable del municipi que penja dels sectors 2 i 3 té accés a l’aigua excepte l’àrea afectada per la zona ZEPA. Aquesta ZEPA està afectada per la Declaració d’Impacte Ambiental de l’any 2010 i pendent del resultat d’una prova pilot. La resta de municipi està pendent d’aconseguir l’adhesió necessària per poder executar l’obra de la xarxa secundària.

Si vols posar la teva finca en reg, informació de cultius o possibilitats d’arrendament pots trobar informació aquí o bé posant-te en contacte amb el Departament de Territori.

També pot ser d’interès la informació sobre les finques demostratives.

Mitjançant acord de la Junta General de la Comunitat, adoptat en la sessió de 28 de maig de 2011, es varen aprovar uns recàrrecs del 10, 20 i 30% sobre els imports corresponents a la tarifa de servei de finques situades en sectors de reg que ja porten en servei més de dues campanyes i els seus propietaris encara no han signat el conveni d’adhesió al regadiu. En el seu cas, i d’any en any, la data fixada per l’entrada en vigor d’aquests recàrrecs, serà el dia 1 de novembre i s’aplicarà automàticament. Per tant, al primer pis es començà a aplicar el recàrrec el dia 1 de novembre de 2014 i als altres dos l’1 de novembre de 2015.

SECTOR PIS 1ª CAMPANYA REG DATA RECÀRREC PRÒXIM RECÀRREC
2   2011 1-NOV-2014 30%
3 D 2013 1-NOV-2015 20%
  C1 2014 1-NOV-2015 10%
C2 2014 1-NOV-2015 10%