Models i sol·licituds

PREU AIGUA 2020

Preu del dret d’ús de l’aigua

DOCUMENT

SOL·LICITUD REG FORA DE CAMPANYA

Per a necessitats concretes 

DOCUMENT

PERMÍS AJUNTAMENTS ÚS AGROINDUSTRIAL

Model de document

DOCUMENT

PERMÍS AJUNTAMENTS ÚS RAMADER

Model de document

DOCUMENT

     SOL·LICITUD PER A ASG      ÚS AGROINDUSTRIAL

Model de document

DOCUMENT

SOL·LICITUD PER A ASG ÚS RAMADER

Model de document

DOCUMENT

SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT FORA DE L’ÀMBIT DE REG

Model Comunitat de Regants

DOCUMENT