Amb la transformació de secà a regadiu, el valor patrimonial de la finca pot augmentar fins a tres vegades, i el valor d’arrendament pot augmentar fins a cinc vegades.