ASG

Esteu aquí

Dades generals

  • Superfície de regadiu en dotació de transformació: 47.110 ha
  • Superfície de regadiu en dotació de suport: 23.040 ha
  • Total superfície de regadiu: 70.150 ha
  • 3.500 km de canonades
  • 43 basses de regulació
  • 17 estacions de bombament
  • 342 hm3 de dotació
  • Un pressupost total entre la xarxa de regadiu i la concentració parcel·lària de 1.071 milions d'euros
  • Més de 16.000 regants es veuran beneficiats per aquesta obra