ASG

Esteu aquí

Actualitat

FINCA DEMOSTRATIVA DE FORADADA

El dia 28 de juny es van sembrar quatre varietats de panís cicle curt, i el dia 1 de desembre fèiem  la collita.  

La producció mitja de tota la finca ha estat de 10.181 kg (secs) / ha amb una humitat del 33.31%.

A la finca demostrativa d’ASG a Foradada, Segarra Garrigues, després de recol·lectar l’ordi al mes de juny, es van sembrar, a finals del mateix mes, diferents varietats de cicle curt de panís (de 290 a 350). Això vol dir que aquests panissos solen assolir la maduresa fisiològica en poc més d’uns 130 dies, amb petites diferències segons la varietat.  

El panís sembrat al mes de juliol no ha arribat a la maduresa fisiològica abans de les possibles gelades. La planta trinxada s'ensitja per a farratge fresc.
Ho expliquen en el vídeo: Xavier Petit, ASG;  i Jaume Lloveras, catedràtic de la UdL.

Mònica Cairó de Comercial Perera fa la descripció de les característiques i condicions de la planta de la finca de Cubells al moment de la sega. 

Xavier Petit d'ASG fa unes observacions tècniques del procés de la sega amb la màquina recol·lectora.

 

Vídeo: Xavi Petit, ASG

Plaga, tractament i control del Saltiró (Psylliodes chrysocefala) a la colza degut a les altes temperatures d'octubre. 
Finca demostrativa a Agramunt, Segarra Grarrigues.

Xavier Petit, ASG

Vídeo que presenta l'estat de desenvolupament de diverses varietats de panís a Foradada, Segarra Garrigues.
Xavier Petit, ASG

Pàgines