Bombament de Cubells: Abril

Calendari de reg de Cubells per a la primera quinzena d’abril:

L’horari és el mateix: de 22h a 9h de l’endemà.

  • La primera setmana (Setmana Santa) es dona dilluns-dimecres-divendres i diumenge.
  • La segona setmana dilluns-dimecres-divendres.

Passats els dies festius, s’ajustarà el calendari segons peticions.