Bombament de Cubells: Març

Un cop restablert el servei, procedirem a donar bombament a Cubells els següents dies:

  • Demà dimecres, de 6 a 9h del matí. Per si es vol fer alguna prova amb pressió de bombament prèviament al reg.
  • Demà dimecres, de 22h a 9h de l’endemà.
  • Dijous, de 22h a 9h de l’endemà.

Els hidrants estan en càrrega i s’ha d’obrir l’aixeta de pas.