Cap a un ús circular de l’aigua

El conflicte entre la superpoblació i l’escassetat de recursos naturals és un dels majors desafiaments que ens planteja el segle XXI. Segons les estimacions de l’ONU, per a l’any 2050 la població mundial haurà aconseguit els 9.100 milions de persones, la qual cosa ens obliga a posar en funcionament maneres de gestió i producció alternatius que garanteixin la nostra supervivència i la del nostre planeta.

L’any 2015, la Comissió Europea va aprovar un paquet de mesures sobre economia circular destinat a ajudar empreses i consumidors a fer un ús sostenible dels recursos naturals. L’economia circular cerca substituir un model econòmic basat en l’extracció de recursos per un altre sostingut sobre la base del reciclatge i reutilització d’aquests recursos, traient el major partit a totes les matèries primeres, productes i residus.

En aquests dies, el Govern d’Espanya presenta la seva primera Estratègia d’Economia Circular, que preveu una inversió de 836 milions d’euros al llarg dels pròxims dotze anys. Un 57% d’aquest pressupost estarà destinat a fomentar la reutilització d’aigües residuals, amb particular èmfasi en el regadiu.  Font: https://bit.ly/2h5zidn

Solament un ús intel·ligent i responsable de l’aigua pot permetre’ns generar més aliments per gota i fer front així a les necessitats d’una població en constant augment. Els 472 milions d’euros que es destinaran a obres i accions dedicades al tractament i reciclatge de l’aigua per a reg contribuiran, sens dubte, al fet que puguem extreure el màxim valor a un recurs cada vegada més escàs i aportar nova vida als nostres cultius.

Si a la implementació d’aquest ús circular de l’aigua li sumem la modernització de les nostres infraestructures de reg i els avanços tecnològics de l’agricultura de precisió, tindrem a les nostres mans les claus per a una activitat agrícola productiva i sostenible en el temps.

Miquel Galvarriato Serra

President ASG