Apunts d´Agricultura. Comparativa de varietats de panís

Vídeo que presenta l’estat de desenvolupament de diverses varietats de panís a Foradada, Segarra Garrigues.
Xavier Petit, ASG

Per Xavier Petit (ASG)