Bombament a Cubells (setembre-octubre)

El calendari de bombament el mantindrem diàriament fins el dia 3 d’octubre (de 22 h a 9 h del dia següent). A partir d’aleshores donarem dilluns-dimecres-divendres en aquest horari. La previsió és parar el bombament el dia 17 d’octubre a les 9h. Si necessiteu ajustar algun horari o dia, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres.

A partir del 17 d’octubre no hi haurà més bombament si no ho ha petició, a  l’igual que a inici de campanya.