Apunts d’Agricultura: reg del panís

Reguem el Panís 1,5 hores/dia, 5 dies a la setmana.

Por Xavier Petit