Apunts d’Agricultura: Tutoratge dels Ametllers

El tutoratge dels arbres (ametllers)per fer front a les condicions del vent.

Per Xavier Petit