Recerca i Innovació al Segarra Garrigues. Projecte internacional

Meeting Barcelona 30, 31 de maig. Segarra Garrigues 1 de juny.

Des de 2014 participem en el projecte REC (Rootzone soil moisture estimates at the daily andagricultural parcel scales for crop IRRIGATIONmanagement and water usi impact. A multi-sensor remote sensing approach).

Aquest projecte pretén establir les eines per a millorar la gestió de l’aigua de reg a partir d’estimacions de la humitat del sòl amb observacions via satèl·lit. La validació de les dades es desenvoluparà en dues parcel·les de cultiu situades en els municipis de Foradada (Noguera) i a Agramunt (Urgell), que són gestionades per ASGi en altres dues parcel·les situades al Marroc, en la zona de Marrakech.

Participants en el projecte:

IsardSAT, Barcelona, Espanya.
Centri d’Etudes Spatiales de la BIOsphère(CESBIO), Tolosa de Llenguadoc, França
Centre de Asesoria DR Ferrer SL (LabFerrer), Cervera, Lleida, España
Cadi Ayyad University of Marrakech (UCAM), el Marroc
Aigües del Segarra-Garrigues, Tàrrega, Lleida, Espanya.

Finançament: European Commission Horizon2020 Programme for Research and Innovation(H2020) en el context de l’acció Marie Skł*odowska-Curie Research and Innovation StaffExchange (RISE).

La trobada de presentacions de desenvolupament del projecte tindrà lloc a Barcelona els dies 30 i 31 de maig. El dia 1 de juny es fa una visita de camp al Segarra Garrigues. Es visitarà una bassa i una estació de bombament del Sector 4.1, així com el Canal.

El projecte: http://rec.isardsat.com/

El programa de la jornada: http://rec.isardsat.com/wp-content/uploads/2016/05/opm-flyer-3-1.pdf

Per a poder assistir: http://rec.isardsat.com/open-project-meeting/