Dotacions de reg a la Xarxa de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Article tècnic que descriu els 3 tipus de dotacions d’aigua: a) Dotació anual de 6.500 m3/ha (de “transformació”); b) Dotació anual de 3.500 m3/ha (de “recolzament”); c) Dotació anual de 1.500 m3/ha (de “suport”).