Calendari de Reg en Cubells

El dimarts dia 22 de de 9 a 17h es donarà bombament a Cubells per a poder fer proves de les instal·lacions i/o regar (verificar sectors, vávulas, etc).

Després de Setmana Santa els períodes canvien i no es podrà donar ja als matins. Per tal motiu és IMPORTANT aprofitar aquesta jornada.

Les preses de reg estaran obertes. Hauria de revisar la seva vàlvula de tall perquè també estigui oberta.