Jornada Tècnica: “Mesures compensatòries per a la millora dels hàbitats esteparis en els secans orientals de la Plana de Lleida”

Presentació de Carme Bernat  en la  jornada: “Mesures compensatòries per a la millora dels hàbitats esteparis en els secans orientals de la Plana de Lleida“